keskiviikko 16. lokakuuta 2013

Pyöräilyreittien pääväylät

Lappeenrannan tekninen lautakunta hyväksyi elokuussa Lappeenrannan pyöräilyreittien pääväylät. Pääväylät ovat kaupungin tärkeimpiä, kaupunginosat yhdistäviä pyöräteitä.


Pyöräilyreittien pääväylät

Pääväylien tunnistaminen mahdollistaa näille tärkeimmille reiteille paremman "palvelutason". Keskittämällä tärkeimmät parannustoimenpiteet ja tehokkain kunnossapito näille pääväylille saadaan paras vastine rahoille ja palvellaan suurempaa pyöräilijäjoukkoa.

Tänään 16.10.2013 tekninen lautakunta käsittelee pääväyliin liittyvät laatuvaatimukset. Nämä laatuvaatimukset ovat suoraan teknisen toimen esityksestä lainattuna ja tiivistettynä seuraavat:
  1. Väylän selkeys ja jatkuvuus: Pyöräilyväylällä kulkeminen pitää olla loogista
  2. Väylien suoruus, yhtenäisyys ja leveys: Laatukäytävien on syytä olla mahdollisimman suoria esim. asuinalueilta keskustaan
  3. Pyöräilyn sujuvuus ja ajomukavuus ovat tärkeitä mittareita, kun puhutaan laatuväylistä. Sujuvuuteen ja ajomukavuuteen pyritään vaikuttamaan erityisesti pääväylillä.
  4. Risteysten selkeys ja turvallisuus: Ihminen valitsee pyörän ajoneuvokseen, jos pyöräily on nopeaa, mukavaa ja turvallista. Turvallisuuteen kiinnitetään pääväylillä erityisesti huomiota.
  5. Korkeusvaihtelujen vähäisyys on asia, mikä on hyvä ottaa huomioon varsinkin uusilla väylillä
  6. Pääreitin pinnan tulee olla tasainen ja esteetön.
  7. Pyöräilyreitin pääväylien risteyskohdissa verkoston pääreitit viitoitetaan opasteviitoilla
  8. Kaikilla pyöräilyn pääreiteillä tulee olla pimeän aikana riittävä valaistus
  9. Kunnossapito: Talvella pääreitti aurataan kun 2 cm:n aurauskynnys on ylitetty.
  10. Pyöräparkkeja tulee olla riittävästi pääreittien varrella ja ne tulisi sijoittaa joustavasti keskeisille joukkoliikenteen vaihto- ja pysähdyspaikoille
Pääväyliin sekä niiden laatuvaatimuksiin on valmisteluvaiheessa pyydetty näkemyksiä myös pyöräilijöiltä. Vaikka osa vaatimuksista on epämääräisiä ja ainoastaan uusien väylien suunnittelua ohjaavia, mahtuu joukkoon myös konkreettisia vaatimuksia. Tälläinen on mm. vaatimus auraukselle 2cm lumisateen jälkeen. Allekirjoittanut näkee talvikunnossapidon kannalta erinomaisena asiana, että nykyiseen kaupunginosien / alueiden auraamiseen perustuvan luokituksen "päälle" lisätään tämä pääväylien yhtenäinen auraaminen jo pienen lumisateen jälkeen. Pyöräilijän näkökulmasta muutos takaa talvella paremmin sen, että pääväylää pitkin pääsee yhtenäisesti puhtaanapidettyä pyörätietä pitkin koko matkan perille. Samalla tähän asti voimassa ollut aurausluokitus pysyy voimassa eli pääväylien ulkopuoliset alueet aurataan samojen periaatteiden mukaisesti kuin ennenkin.

Talvipyöräilevät työmatkaajat: Tarkastakaa kartalta oman reittinne pääväylät ja pyrkikää talvella läpi tuiskun ja tuiverruksen näille väylille. Siellä pitäisi odottaa aurattu baana.

Entä sitten valaistus, pyöräparkit, tasainen ja esteetön pinta, sujuvuus, mukavuus ja ennen kaikkea turvallisuus? Toteutuvatko nämä vaatimukset nyt määritellyillä pääväylillä? Kertokaa epäkohdista kun sellaisia näette! Joko meille bloggaajille, blogin kommentteihin tai suoraan teknisen toimen virkamiehille.

Tarkemmat kartat pääväylistä löydät tässä vaiheessa teknisen lautakunnan esityslistalta, myöhemmin myös pöytäkirjasta ja tulevaisuudessa toivottavasti myös kaupungin kotisivuilta, kohdasta "kevyt liikenne".keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Kanttareihin loivennuksia, halvalla

Lauritsalassa on muutama risteys saanut loivennukset reunakiviin. Loivennus on toteutettu jyrsimällä vanhaa asfalttia ja reunakiveä pois ja täyttämällä jyrsitty syvennys uudella asfaltilla.

Reunakivi on poistettu keskeltä pyörätietä
Kyseessä on kokeilu, jolla kaupunki selvittää kevyen toteutustavan kustannuksia ja soveltuvuutta laajempaan pyöräteiden parantamiseeen. Jyrsiminen ja asfalttipaikka maksaa teknisen toimen arvion mukaan vain alle kuudesosan verrattuna reunakivien pois kaivamiseen ja loivemman kiven asentamiseen. Lisäksi asfalttipaikan ei pitäisi painua ajan saatossa, koska jyrsiminen ei kajoa pohjamaahan. Kaivamiseen ja uuden kiven asentamiseen painumisen riski aina liittyy.

Hieno homma. Terävät ja korkeat reunakivet lienevät eräs yleisimmistä yksittäisistä pyöräilijöiden ilmoittamista haitoista pyöräteillä, joten on hyvä että kevyttä ja edullista menetelmää selvitetään.