torstai 11. elokuuta 2011

Marssitie jälleen tukossa

Marssitien pyörätie
Marssitien pyörätie ei kauaa ehtinyt palvella uudessa asussaan, kun se jälleen kaivettiin auki. Lappeenrannan kaupungin katutyöluvista vastaavan tahon mukaan pyörätiestä piti jäädä käyttöön kaksi metriä leveä kaistale. Kaupungin edustaja on luvannut käydä tarkistamassa tilanteen.

tiistai 19. heinäkuuta 2011

Marssitien pyörätien korjaus liki valmis

Lavolankadulta Marssitielle päin
Marssitien pyörätien korjaus on liki valmis. Myös uusi Helsingintien ja Lavolankadun kulmauksesta laskeutuva väylä on saatu valmiiksi. Marssitien ylittävä korotettu suojatie on vielä tekemättä. Korjaus levensi Marssitien pyörätietä vain vähän, ja koko leveyden käyttöä rajoittaa edelleen Laroxin verkkoaita, jonka vuoksi aivan väylän reunassa ei voi pyöräillä.

keskiviikko 6. heinäkuuta 2011

Marssitien remontti etenee

Marssitie odottelee uutta reunakivivalua
Marssitien remontti etenee. Uuden reunakiven valu on alkamassa, mutta kuten kuvasta näkyy, kevyen liikenteen väylä ei tällä korjauksella levene puoltakaan metriä.

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Torikadun kevyen liikenteen väylä poistuu

Lappeenrannan tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.6.2011 hyväksynyt Torikadun katusuunnitelman. Suunnitelmassa Torikadun pohjoisreunaa kulkeva kevyen liikenteen väylä poistuu, ja kadulle ei rakenneta korvaavaa väylää pyöräilylle. Lautakunta toteaa pöytäkirjassaan seuraavaa:
"Nähtävänäoloaikana on jätetty yksi muistutus. Vastineena muistutukseen todetaan, että erillistä pyörätietä ei ole suunniteltu, vaan Torikatu tällä suunnittelualueella määritetään 20 km/h nopeusrajoitusalueeksi, jolloin pyöräilijät voivat kulkea autoliikenteen mukana. Ajoradan ja pyörätien yhdistäminen on kansainvälisesti käytetty, pyöräilyä edistävä käytäntö, josta on hyviä kokemuksia. Samaa periaatetta on noudatettu jo aiemmin rakennetuissa Kauppakadun osissa Koulukadun ja Ainonkadun välillä ja samoin tehdään myös Kauppakadun pohjoisimmalla osalla."
Suunnitelma ei kuitenkaan kerro, miten esimerkiksi Pallosta torin suuntaan pyöräilevät siirtyvät autoliikenteen sekaan. Siirtymä ei ole luonteva, ja todennäköisintä onkin että suurin osa pyöräilijöistä tulee pyöräilemään jalkakäytävällä.

tiistai 21. kesäkuuta 2011

Helsingintien ja laaturaitin parannuskohteet 2011

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt parantaa keskustan ja kaupungin länsialueiden välisiä kevyen liikenteen yhteyksiä. Parannuksista on tehty suunnitelma.

Marssien kevyen liikenteen väylän kunnostus on alkanut

Laroxin aidan vierestä löytyikin asfalttia kun multa siivottiin pois
Marssitien kevyen liikenteen väylän kunnostus alkoi 20.6.2011. Aluksi Laroxin aidan vierusta on puhdistettu, joka jo sinällään levensi väylää aika paljon. Samalla rakennetaan uutta Helsingintien ja Maneesikadun risteyksestä tulevaa raittia.

tiistai 8. helmikuuta 2011

Talvikunnossapito Kuusimäenkadulla

Tyypillinen tilanne Kuusimäenkadulla: Kevyen liikenteen väylä on aurattu vain puolittain, niin että aura on kulkenut osittain ajoradan puolella. Tässä esimerkissä aura on jopa oikaissut bussipysäkin kautta jättäen kevyen liikenteen väylälle korkeat sohjovallit.

Auran kulkiessa puolittain ajoradalla puhdistetuksi tulee reunakivestä lukien vain noin metrin levyinen kaistale kevyen liikenteen väylää, joka sekin on kallellaan ajoradalle päin. Kuva on otettu 19.11.2010, jolloin aurausvirheestä on myös raportoitu tiemestarille. Auraustyön laatu ei ole kuitenkaan parantunut talven aikana.