torstai 8. elokuuta 2013

Valtakadun pyöräkaistat

Pyöräkaista Lappeenrannan Valtakadulla


Lappeenrannan keskustan läpi kulkeva Valtakatu on pyöräilylle vastakohtien maailma: Kaksi osuutta kadusta on uudistettu, leveiden jalkakäytävien välissä kulkee yksisuuntainen autokaista ja kaksisuuntainen pyörätie. Uudistettujen osuuksien välissä, Kirkkokadun ja Kauppakadun välillä liikenne kulkee vielä vanhaa, kaksisuuntaista katua pitkin. Tämä katuosuus eli Marian aukio odottaa Tapanaisen talon tontin ja siihen liittyvän parkkihallin rakentamista.

Odotus on kestänyt jo vuosia, eikä loppua näy. Väliaikaiseksi ratkaisuksi tehtiin valkealla sulkuviivalla ajoradasta erotettu kaksisuuntainen pyörätie, joka oli vaarallinen erityisesti lännestä itään kulkeville pyöräilijöille.
Kaupunki ei halunnut ryhtyä pyörätien parannustoimiin vaikka vaadimme sitä ponnekkaasti, sillä tulevan parkkihallin rakennustöiden yhteydessä koko Marian aukio kaivetaan auki. Mikä siis neuvoksi?

Kaupungin ehdotus oli yllättävä: sulkuviivalla ajoradasta erotettu kaksisuuntainen pyörätie poistettaisiin ja kadun varteen, entisen pyörätien paikalle, tulisi pysäköintipaikkoja. Pyöräilijät siirtyisivät ajoradalle autojen sekaan. Ehdotus poikkesi merkittävästi siitä mitä olimme kaupungilta vaatineet (reunakivellä tai jollain muulla rakenteella ajoradasta erotettu pyörätie entisellä paikallaan). Ajatus pyöräkaistoista syntyi tässä vaiheessa: Miten muuttunut liikennejärjestely parhaiten kerrotaan kadun käyttäjille?

Samanlainen muutos eli pyörätien poisto oli toteutettu Torikadulle jo kesällä 2012, mutta sinne ei maalattu erillisiä pyöräkaistoja. Pyöräilijät ajavatkin yleensä jalkakäytävillä Kauppakadun ja Kipparinkadun välillä. Pyörätien poisto Torikadulta ei herättänyt laajaa huomiota tai keskustelua, vaikka kesäisenä pyöräreittinä se on lähes yhtä vilkas kuin Valtakatu. Valtakadun pyöräilyjärjestelyjä on viime päivinä käsitelty ainakin seuraavissa medioissa:


Aluksi on kuitenkin syytä kerrata mistä puhutaan.

Mikä pyöräkaista on ja miten siinä ajetaan?

 • pyöräkaista on ajoradasta tiemerkinnällä erotettu polkupyörille ja mopoille tarkoitettu yksisuuntainen kaista. Muut ajoneuvot saavat käyttää pyöräkaistaa kääntymiseen ja ryhmittymiseen.
 • pyöräilijän ei ole pakko pysytellä pyöräkaistalla: omassa ajosuunnassa voi ajaa myös autokaistan puolella tai pysäköintipaikkojen kohdalla, mikäli niillä on tilaa.
 • pyöräkaistaa (tai autojen ajokaistaa) ei saa ajaa väärään suuntaan. Pyörät ja autot noudattavat oikeanpuoleista liikennettä.
 • pyöräkaistalle ei saa pysäköidä
 • Kirkon vierestä kulkevalta pyöräkaistalta tulija on Kirkkokadun ja Valtakadun risteyksessä tasa-arvoisessa asemassa risteyksen autoliikenteen kanssa. Oikealta tulevalla on etuajo-oikeus, vasemmalta tuleva väistää.

Pyöräkaistojen maalaus on aloitettu ja vanha pyörätie on poistettu. On arvioinnin aika.

Hyvää

 • Pyöräilijällä on nyt juridisesti selkeä paikka ajoradalla liikenteen seassa, myös maalausten ollessa lumen peitossa. Aiemmin ristiriitaiset ja osin lainvastaiset liikennemerkit ja katurakenteet aiheuttivat mahdollisuuden arvaamattomalle tulkinnoille onnettomuustilanteessa.
 • Liikennemerkit eivät enää ole ristiriidassa tiemerkintöjen kanssa.
 • Lappeen kirkon edestä itään pyöräilevä on tasa-arvoinen Kirkkokadun ja Valtakadun risteyksessä. Pohjoisesta Kirkkokadun mäkeä nousevat autot väistävät itään kulkevaa pyöräilijää.

Huonoa 

 • Pyöräilyyn varattu "kokonaistila" väheni, pääasiassa uusien pysäköintipaikkojen vuoksi.
 • Pyöräkaistoista tehtiin vain 80cm leveät. (Pyöräkaistan leveys on Tiehallinnon suunnitteluohjeiden mukaan 1,25–2,5 m).
 • Pyöräkaistat ovat kiinni pysäköintipaikoissa: avautuvat autojen ovet sekä peruuttavat autot aiheuttavat vaaran ohikulkeville pyöräilijöille
 • Tiemerkinnät kuluvat. Merkinnät on ehdottomasti uudistettava vuosittain.
 • Liittyminen pyörätieltä lännestä itään kulkevalle pyöräkaistalle Tassoksen kulmalla ja pyöräkaistalta pyörätielle Kirkkokadun risteyksessä on monimutkaista

Ongelmatilanteet ovat nähtävissä jo nyt

 
Valtakadun pyöräkaistoihin liittyy ongelmia, jotka ovat tunnistetavissa jo nyt:

1.&2.
Lännestä tulevan pyöräliikenteen siirtyminen puiston puolelle Kauppakadun risteyksessä sekä siirtyminen takaisin pyörätielle Kirkkokadun risteyksessä. Tämä on koko järjestelyn suurin kipupiste. Pyöräilijän täytyy molemmissa kohdissa siirtyessään läpäistä saman suuntaisesti kulkeva autoliikennevirta sekä väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita suojatiellä. Huomaavatko autot takaviistosta tulevan pyöräilijän? Tullaanko pyöräliikenteen sujuvuutta vielä parantamaan risteysalueiden merkinnöillä, aihetta olisi.
 3.
Kirkon puolella katua peruuttamalla parkista lähtevät autot tulevat erittäin vaarallisesti pyöräilijän eteen. Toisaalta tähän parkkiin huonosti pysäköidyt autot muodostavat muutenkin esteen pyöräkaistalle.

Ilmeisesti autot kuuluu tässä kohdassa pysäköidä keula pitkälle kanttikiven päälle. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu, seurauksena oitis pyöräkaistan tukkeutuminen. Onneksi pyöräilijä voi kiertää esteen ajoradan puolelta.

4.
City-korttelin parkkipaikan liittymä. Maalauksien puolesta kohta on ihan selkeä, mutta miten on näkyvyyden laita siinä vaiheessa kun kadunvarsi on pysäköity täyteen autoja? Onko parkkipaikalta poistuvalla autolla riittävä näkyvyys myös pyöräilijöiden havaitsemiseen? Olisiko pitänyt varata pidempi matka kadunvarresta vapaaksi "risteysalueeksi"?


Vaikka käytännön toteutus Valtakadulla jättää vielä paljon toivomisen varaa arvostamme sitä, että Lappeenrannan kaupunki tiedostaa pyöräilyn merkityksen liikennemuotona ja on valmis ryhtymään toimenpiteisiin pyöräilyn edellytysten parantamiseksi. Nämä toimenpiteet on tehty pyöräilijöiden toiveita kuunnellen vaikeassa taloustilanteessa ja kohteeseen joka edelleen odottaa pysyvämmän toteutuksen suunnitelmaa. Toivottavasti kohteen parantamista voidaan edelleen pienin toimin jatkaa.
1 kommentti:

 1. Parempi se on pienikin parannus kuin ei mitään. Toivottavasti tuonne maalataan vielä havainnollistavia pyörän kuvia, parkkipaikkamerkintöjä ja nuolia.

  Lehtikuvien mukaan kaikille ei ole vielä selvää, että entinen niin sanottu pyörätie on korvattu yksisuuntaisella hyvin kapealla pyöräkaistalla, vaan entisen pyörätien kohdalla ajellaan pyörillä pitkin parkkipaikkoja tahi pyöräkaistaa vastavirtaan.

  VastaaPoista