perjantai 13. kesäkuuta 2014

Vuoden pyöräilykaupungiksiko?

Miten tämä Pyöräilykaupunki Lappeenranta projekti etenee. Missä on tehty ja mitä? M.H.
-Estarit 13.6.2014Niin. Lappeenranta todellakin julisti valtakunnallisen pyöräilyviikon yhteydessä tavoittelevansa vuoden pyöräilykaupungin titteliä vuonna 2015. Mitä tämä tavoite tarkoittaa?

Vuoden pyöräilykunta on Pyöräilykuntien verkoston järjestämä valinta, jonka osaltaan auttaa verkostoa tavoitteissaan edistää pyöräilyä, erityisesti pyörän käyttämistä arjen matkoilla henkilöauton vaihtoehtona. Tavoitteena lienee haastaa kuntia ja kaupunkeja terveeseen kilpailuun pyöräilyedellytysten parantamisessa. Verkosto on laatinut joukon kriteerejä joihin perustuen valinta vuosittain tehdään. Nämä kriteerit ovat:
  • Pyöräilyverkko: kattavuus ja laatu erityisesti keskustassa, pyöräilyväylien kunnossapito, pyöräilyolosuhteiden turvallisuus, autoliikenteen nopeusrajoitukset
  • Muun pyöräilyinfran kehittyneisyys: pyöräpysäköinti, opastus ja viitoitus
  • Markkinointi ja aktivointi: erilaiset kampanjat ja tapahtumat, koulujen mukanaolo, verkkosivut, esitteet, pyörätiekartat, yhteistyö järjestöjen ja seurojen kanssa, vuokra- tai kaupunkipyörät
  • Sitoutuneisuus pyöräilyn edistämiseen: poliittiset päätökset, pyöräilyn edistämisohjelma, virkamiesten sitoutuneisuus, pitkäjänteinen työ, tulevaisuuden suunnitelmat
  • Pyöräilymäärät verrattuna muihin kuntiin, seuranta ja laskenta, nouseva vai laskeva trendi
Tänä vuonna vuoden pyöräilykunnaksi valittiin Joensuu. Joensuun kohdalla arvostettiin varsinkin ympärivuotista pyöräilyä kaupungissa, päättäjien sitoutuneisuutta pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen sekä rakentamisen edistyksellisiä pyöräilyä tukevia ratkaisuja. Viime vuonna titteli meni Tampereelle.

Onko Lappeenrannalla mahdollisuuksia ansaita tämä titteli? Kenties. Todettiinhan Tampereen valinnankin yhteydessä: 
"Tampere – kaupunki, jossa valkoisten pyörätien kokeiluviivojen vetämisestä keskustakadulle syntyi poliittinen konflikti, jonka ratkomiseen tarvittiin hallinto-oikeutta.
Tampere – kaupunki, jonka pääkadulla vihanpidon autoilijoiden ja jalankulkijoiden kesken ylittää vain konflikti jalankulkijoiden pyöräilijöiden välillä."

Oikeastaan Lappeenrannassa asiat ovat todella hyvin sillä Valtakadun pyörätiehässäkässä on pärjätty ilman oikeusasteita eikä kulkijoiden välinen vihanpitokaan ylitä kansallista keskiarvoa. Mutta hieman vakavammin tarkasteltuna, Lappeenrannan kaupungin virkamiehet ovat tehneet hyvää työtä avatessaan keskustelun pyöräilijöiden kanssa. Tämän keskustelun avulla on yhdessä määritelty kaupungin pyöräteiden pääväylät ja pohdittu verkoston parantamista monelta kantilta.

Paljon kuitenkin vielä voitaisiin tehdä. Kriteereistä poimittuja puutteita ovat ainakin kaupungin yhteistyö seurojen, järjestöjen ja koulujen kanssa, tulevaisuuden suunnitelmat, pyöräilyn edistämisohjelma, seuranta ja laskenta. Kriteerien ulkopuolelta pyöräilijä toivoo parannusta ainakin pyörätielle pysäköimisen kitkemiseen. Näille asioille on varmasti tarvetta ja toimia näidenkin tiimoilta jo ehkä on. Miten olisi läpinäkyvä suunnittelu tiedottamisen avulla? Viikoittainen palsta lehdessä? Eri virkamiesten lyhyitä tietoiskuja siitä mitä aiotaan ja suunnitellaan?

Kaupungin täytyy tittelin ansaitakseen vakuuttaa erinomaisuudellaan Pyöräilykuntien verkoston lisäksi myös omat asukkaansa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti